18. – 22. TYDZIEŃ CIĄŻY

Na swojej skórze możesz zaobserwować typowe zmiany zabarwienia. Ciemnieją miejsca z wysoką koncentracją pigmentu – szczególnie sutki, piegi i znamiona. Wstrzymany został naturalny proces wypadania włosów, przez co włosy są gęstsze, po rorodzie zaczną jednak znów wypadać. Zwiększone ukrwienie okolic intymnych oraz szczególna wrażliwość piersi sprawiają, że szybciej osiągasz orgazm. Trzon macicy znajduje się teraz na wysokości twojego pępka.

18. týden těhotenství

18. tydzień ciąży (dziecko ma 16 tygodni)

Długość dziecka mierzona od głowy do pupy wynosi około 12,5 do 14 cm, waga około 150 g.

Twoje dziecko wkracza do bardzo aktywnej fazy rozwojowej. Kręci się, przekręca, wierci, kłuje, kopie i trenuje odruchy bezwarunkowe. Wewnątrz szybko się rozwijających płuc powstają pęcherzyki powietrza. Na paluszkach wykształcają się opuszki a na nich niepowtarzalne wzory – linie papilarne. Oczy są już na swojej ostatecznej pozycji. W jelitach gromadzi się pierwszy stolec dziecka – smółka. U chłopców rozwija się prostata.

19. týden těhotenství

19. tydzień ciąży (dziecko ma 17 tygodni)

Długość dziecka mierzona od głowy do pupy wynosi około 13 do 15 cm, waga około 200 g.

Gruczoły znajdujące się w skórze dziecka produkują gęstą, białą substancję zwaną mazią płodową. Stanowi ona barierę ochronną dla wody, chroni skórę dziecka przed macerowaniem przez wody płodowe. Włókna nerwowe w całym ciele dziecka otoczone zostają osłonką mielinową. Mielina to substancja izolująca włókno nerwowe i umożliwiająca mu płynne i szybkie przekazywanie impulsów nerwowych, niezbędnych do wykonywania skoordynowanych, złożonych ruchów. Słaba koordynacja ruchów u noworodków, szczególnie niedonoszonych, spowodowana jest niedostatecznie rozwiniętą osłonką mielinową nerwów. Układ trawienny zaczyna produkować kwasy żołądkowe, które pomagają wchłaniać łykaną wodę płodową. Jest ona następnie filtrowana przez narki i z moczem trafia z powrotem do wód płodowych.

20. tydzień ciąży

20. tydzień ciąży (dziecko ma 18 tygodni)

Dziecko mierzy od ciemienia do pupy około 14 do 16 cm i waży 255 g.
Jesteś już w połowie ciąży, a dziecko także jest w pierwszej połowie fazy swojego rozwoju. Jest jeszcze maleńkie, ale szybko rośnie. Teraz znajduje się w kluczowym etapie rozwoju: smaku, słuchu, wzroku i dotyku. W tym czasie dziecko jest w stanie usłyszeć i rozpoznać Twój głos. W niektórych obszarach mózgu rozwijają się komórki nerwowe, które są odpowiedzialne za narządy zmysłów. Wzrost liczby komórek nerwowych powoli się zatrzymuje, ale zaczynają się rozwijać połączenia nerwowe odpowiedzialne za rozwój pamięci i funkcje myślenia. Jeśli będziesz miała dziewczynkę w jej jajniku znajdują się 2 miliony jajeczek. A gdy się urodzi liczba ta zostanie zredukowana zaledwie do miliona. Dzięki temu, że system nerwowy i budowa mięśni są już wystarczająco rozwinięte, dziecko naturalnie zacznie być bardziej ruchliwe i będzie rozciągać kończyny.

21. týden těhotenství

21. tydzień ciąży (dziecko ma 19 tygodni)

Długość dziecka mierzona od głowy do pupy wynosi około 16 cm, waga 300 g.

Układ trawienny dziecka jest zdolny do wchłaniania wody pochodzącej z połykanej wody plodowej. Pod koniec ciąży dziecko połknie przeszło 500 ml wody płodowej w ciągu doby. Z początku wodę płodową produkuje łożysko. Od momentu gdy dziecku zaczną funkcjonować nerki, czyli około czwartego miesiąca, to one przejmują tę funkcję. Choć nerki filtrują krew i czyszczą ją z niewielkich ilości resztek powstałych na skutek przemiany materii tworząc mocz, wody płodowe nie zawierają moczu zbyt wiele. Większość substancji nadających się do wydalenia trafia bowiem do łożyska a z niego do twojej krwi, a następnie zostaje wydalona przez twoje nerki. Każdego dnia rozwijają się zmysły, które dziecko będzie potrzebować do poznania świata zewnętrznego. Na języku powstają kubki smakowe, rozwój mózgu i zakończeń nerwowych jest na tyle zaawansowany, że dziecko może posługiwać się zmysłem dotyku.

22. týden těhotenství

22. tydzień ciąży (dziecko ma 20 tygodni)

Długość dziecka mierzona od głowy do pupy wynosi około 19 cm, waga 350 g.

Dziecko ma już gruczoły potowe. Jego skóra nie jest już taka cienka choć nadal prześwitują przez nią naczynia krwionośne. Nogi są już wykształcone i nadal trwa ich wzrost. U chopców jądra zaczynają przesuwać się z miednicy do moszny. Jądra zaczynają też produkować prymitywną spermę. Zaczyna szybko rozrastać się mózg. Głównie jego centralne struktury, w których powstają komórki mózgowe. Obszar ten zaniknie przed porodem, ale mózg dziecka rósł będzie nadal aż do piątego roku życia.